Zenica 2038


ZVANIČNI NASLOV \  GRADSKA VIJEĆNICA SA UREĐENJEM CENTRALNOG GRADSKOG TRGA I PODZEMNOM GARAŽOM U ZENICI
LOKACIJA \  ZENICA, BiH
VRSTA \  MEĐUNARODNI KONKURS, ARHITEKTURA/URBANIZAM
GODINA \ 2018
ORGANIZATOR \ GRAD ZENICA i AABH
STATUS \ KONKURSNI PROJEKAT - OTKUP NAGRADA, OBJAVLJEN

 

Zenica 2038;
Arhitektura kao Infrastruktura.

Zenica 2038 je dvadesetogodišnji plan revitalizacije Zenice i Zenicko-Dobojskog kantona kao Regionalni centar za Drvnu Industriju i Muzej Industrijskog Nasljeđa BiH.

Obnova grada nakon stečaja. Projekat proširuje granicu grada u kanton, i raduje se stvaranju novi radnih mjesta, novim sektorima čiste drvne industrije i Biomas energije, stručnog i visokog obrazovanja lokalnog i regionalnog stanovništva i inovacijiama u domačoj proizvdnji masovni drveni građevinski komponenata. Ukljiučujući faznu obnovu željezara i rudnika mrkog uglja u gradovima iz cijelog kantonu u pilane, fabrike za proizvodnju drveni građevinski proizvoda, šume, centre za Biomas energiju za domaću upotrebu i izvoz u Evropu, također i sačuvanje dijelova bivši fabrika i rudnika u raspršćane lokacije Muzeja Industrijskog Nasljeđa BiH. Zenica na lokalnoj skali postaje kantonalni centar nove mreže gradova koji ima kao cilj industrijsku i kulturnu revitalizaciju ‘zaboravljeni’ gradova kao Visoko, Breza, Vareš, Kakanj, Žepće, Zavidovići i Maglaj. Umjesto da se projekat isključivo bazira u sadašnem kontekstom, Zenica 2038 prihvata potrebu za radikalne promjene u BiH industriji i predstavlja se u budučem narativu.

Prva Faza Zenice 2038 počinje sa stvaranjem nezavisne Zeničke Gradske Zadruge kao nosilac projekta u partnerstvu sa Gradom Zenica, otkupljivanjem dijelova Željezare i osnovanjem Regionalnog Centra za Drvnu Industriju i Muzej Industrijskog Nasljeđa BiH - otkupljeni dijelovi Željezare se pretvaraju u novu pilanu i fabriku za proizvodnju inovativni drveni građevinski proizvoda prefabrikovani masivni CLT drveni komponenata, koji se koriste u budućoj izgradnji Gradske Viječnice u Zenici. Rudnik Mrkog Uglja se pretvara u Termoelektranu na Biomas uz novu fabriku. Nova gradska fabrika omogučava partnerstvo i širenje lokalne Srednje Industrijske Škole i Univerziteta u Zenici sa novim obrazovnim programima vezani za inovaciju u drvnoj industriji. Također dijelovi Željezare se sačuvaju kao komemorativne zgrade i postavke za Muzej Industrijskog Nasljeđa koji se spaja sa Velikim Gradskim Parkom sa vanjskom postavkom stare mašinerije iz bivše željezare.

Zgrada Gradske Vijećnice je stvorena uz razvitak nove drvne industrije u Zenici. Koja gura granice upotrebe drveta kao konstruktivni i fasadni materijal i prati globalne trendove gdje drvo postaje “novi čelik”. Masivna prefabrikovana drvena konstrukcija postaje slično onome što je beton i čelik bio u vrijeme modernizacije Zenice i bivše Jugoslovenske Modernističke Arhitekture.

Stvaranje novog gradskog centra. Glavni urbanistički potez projekta proširuje veliki gradski park u novi muzej-park untar urbanog bloka Gradske Viječnice. Novi privremeni javni objekat recikliran i transportovan na lokaciju iz bivše Željezare čuva glavnu postavku Muzeja Industrijskog Nasljeđa BiH, koji je postavljen na određenoj lokaciji preko puta gradske vijećnice i pozorišta koji su povezani sa novim trgom.

Vanjske postavke muzej-parka koje su prikupljene iz razni stari prije-ratni fabrika iz bivše Jugoslavije u Zeničko- Dobojskom kantonu i BiH postaju dio vanjskog parkovnog ambijenta i mobilijara te aktiviraju urbani blok i pretvaraju ga u destinaciju i novi centar koji povezuje fragmentirane dijelove grada - stari grad, univezitet, ’shopping city’ centar i novu fabriku sa muzejom. Gradski blok postaje destinacija i centralna tačka prohodnosti. Posjetioci nastavljaju iskustvo sa šetnjom od lokacije kroz veliki gradski park i do devastirani objekata bivše Željezare. Rješenje javnog vanjskog prostora je kombiniran sa produžetkom glavnog gradskog parka unter lokacije i pretvaranje urbanog bloka u park sa centralnim trgom ispred vijećnice i nizom manji trgića ispred svakog značajnog javnog objekta, stime i fragmentira veliku skalu postojećeg javnog prostora.

Gradska Vijećnica kao Treči Dom. Stvorena zgrada Gradske Viječnice, sa industrijskim i kulturnim objektima povezani sa njenom realizacijom, je ‘Treći Prostor’ građana. Onaj gdje građani dođu poslje doma i ureda. Mnogi će učestvovati u njenoj realizaciji. Povračanje istog od shopping centra, Gradska Viječnica postaje građanski demokratski prostor, koji razbija hierarhije funkcija. Prostor u kojem se sve gradske funkcije preklapaju u stalnom demokratskom kretanju funkcionalnosti i mogućnosti kroz zgradu. U kojem gornja etaža pripada javnom sadržaju svječane sale, gdje krov služi kao javna terasa i otvara poglede na novi gradski trg i preko grada.

Postavljanje javni i polu-javni funkcija na prizemlju, prvoj etaži i petoj etaži i zelenoj terasi sa pogledom na trg, park i grad stvara jaku javnu prostornu vezu između Gradske Vijećnice i okoline i orijentiše korištenje zgrade prema građanima. Centralni drveni atrij sa otvorenim duplim spiralnim stepeništem dozvoljava javni pristup i korist od strane građana sa jedne strane stepeništa i privatni pristup i korist od strane uposlenika Gradske Vijećnice sa suprotne strane. Omogučajući vizuelne veze i poglede u svakodnevni rad i funkciju razni servisa gradske uprave, dok je fizički pristup u privatne prostorije i hodnjike ograničen na javne prostorije. Veliki prostori od 300m2 su postavljeni u strateške pozicije kako bi poboljsali fizički i vizuelni pristup građanima.