održivi povratak u srebrenicu

VRSTA \              Izgradnja mjesta / Urbanistički plan / Urbanizam, istraživački projekt

GODINA \            2011

LOKACIJA \            Srebrenica, Bratunac, Milići, Bosna i Hercegovina (BiH)

STATUS \            Idejno Rješenje 

NAGRADE \        RSA “Resourceful Architect” druga nagrada, izloženo, objavljeno

SARADNICI \           Prof. Robert Mull, Prof. Peter Carl, Catrina Beevor, Free-Unit, CASS Projects

PUBLIKACIJE \      The Architects’ Journal, BHCICOP ‘Meaning Of Place’ Conference Publication, BD Online

 

Svrha ovog samostalno pokrenutog projekta je prijedlog da je proces Održivog Povratka u BiH katalizator za urbanu rekonstrukciju i obnovu. U BiH u 2011 je još uvijek milion ljudi raseljenih tokom rata devedesetih, što je rezultiralo u manjak ljudski resursa i u neadekvatnim privremenim smještajima u ruralnim naseljima. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (MHRR) su u 2011 planirali da izgrade oko 10,000 kuća za povratnike u srebreničkoj regiji, međutim zbog nedostatka infrastrukture neophodne za zajednice i biznise i radi stopa nezaposlenosti preko 50%, proces pomirenja je otežan. Među partnerima u ovom poduhvatu su nadležni ministar za ljudska prava i izbjeglice, nevladina organizacija ‘Održiv povratak’, jedan lokalni gradonačelnik, UNDP, stanovnici, izbjeglice i lokalni arhitekti koji će zajedno razviti pilot projekt, kao i Priručnik za održiv povratak u BiH. Naš urbanistički plan ‘Regionalni centar za trgovinu, tehnologiju i stručno obrazovanje 2020’, u sklopu kojeg planiramo izgradnju zanatskih radionica, centra za distribuciju i obnovu gradskog jezgra, ponovo spaja Srebrenicu, Bratunac i Miliće. Projektne aktivnosti podrazumijevaju terenske posjete, javne rasprave, ručno crtane memorijski mapa napravljene zajedno sa izbjeglicama kako bi se mapirale predratne, ratne i poslijeratne strukture za obnovu, te izradu interaktivnih oglasnih ploča od plute i lokalnih metala za izlaganje urbanističkog plana, kako bi se omogućile radionice participatornog planiranja obnove područja.