o nama

projekt v arhitektura je internacionalni multidisciplinarni studio, trenutno sa kancelarijama u sarajevu i londonu. 

 

projekt v arhitektura razvijaju pristup arhitekturi koji je usmijeren prema istraživanju i procesu, u kojem se aktivno bavimo sa unikatnost kontektsta svakog specifičnog projekta i promovišemo učešće zajednice i samoinicijativni aktivizam. Mi vjerujemo sam arhitektonski proces trebo biti naseljiv, kao i zgrada, od strane budući korisnika kojima pružamo priliku za učešće u proces projektovanja i stvaranje uticaja na oblikovanje arhitektonski projekata. 

 

vernes čaušević 

‘projectvarchitecture’ je 2011. godine osnovao arhitekt vernes čaušević, nakon što je dobio drugu nagradu na natječaju “resourceful architect” organizovan od strane RSA (Royal Society of the Arts) za samostalno pokrenuti projekt 'prostor za razmjene: održivi povratak u srebrenicu’, sa kojim je diplomirao u ‘Free-Unit’ Studiju, na Cass Fakultetu Arhitekture, London Metropolitan Univerzitet. Nakon toga, project v do sada je učestvovao u nagrađienim arhitektonskim projektima, natječajima i istraživanjima širom Balkana i UK. među priznanjima izdvaja se prestižna Grand Prix nagrada Collegium Artisticuma za idejno rješenje “Badel 'Unblocked' Block” rađeno zajedno sa koautorima filter arhitektura, prva nagrada na natječaju za hotel u kotoru, crnoj gori, u saradnji sa biroom urban sense consultant architects, i vođenje trenutno aktuelnog projekta omladinskog mirovnog centra za udruženje građana “most mira” u prijedoru, BiH. 

 

vernes čaušević BArch DipArch arb, ima više od 8 godina različitih arhitektonskih iskustava, radeći na svim fazama dizajna i procesa izgradnje od razvijanje projektnog zadatka do izgradnje. stekao je profesionalno iskustvo u arhitektonskim biroima avanti, london i zvi hecker arhitekt, berlin i radio je u arhtektonskom birou phelan architects u Londonu. vernes je osnovao ‘projekt v arhitektura’ d.o.o. sarajevo u 2017. godini, zajedno sa dugogodišnjom saradnicom lucy dinnen. Od 2017 godine zajedno razvijaju arhitektonsko-istraživački projekat u Sarajevu ‘Živi Spomenici: Rekonstruisanje Opsade Sarajeva

lucy dinnen

Lucy dinnen je arhitektica i edukator. sarađuje sa ‘project v architecture’ od 2014. godine. Lucy je diplomirala na Cass Fakultetu Arhitekture, London Metropolitan Univerzitet, kao ‘student generacije’ sa ‘distinction’ ocijenom i nagradom za najbolji portfolio. Lucy je nakon diplomiranja radila u nagrađenim biroima Hawkins\Brown i AOC Architecture. Nedavno je radila kao savjetnik klijentu i projektni menadžer za viktoria i albert muzej u UK. 

 

Radila je na nizu projekata u kulturnom, obrazovnom i komercijalnom sektoru. Od posebnog značaja je višestruko nagrađeni projekat za istraživački i obrazovni centar Bob Champion za East Anglia Univerzitet, kao i Here East u Londonu, na kojima je radila tokom svog angažmana u Hawkins\Brown. Lucy uživa rad kao arhitektonski tutor i u poticajnoj atmosferi arhitektonskih fakulteta. do sada je radila kao arhitektonski tutor na Cass Fakultetu Ahitekture na London Metrapolitan Univerzitetu, kao i u Sarajevu. društvena angažiranost, rad na kulturnim projektima, digitalna istraživanja, te strast prema kolaborativnim arhitektonskim praksama su ono što Lucy donosi u projekt v. među dosadašnjom saradnjom sa projekt v izdvaja se specijalna nagrada na konkursu "tunel spasa d-b" u sarajevu u 2016. godini. od tada, lucy redovno sarađuje sa projekt v na nizu projekata i istraživanja. u 2017 godini lucy je osnovala ‘projekt v arhitektura’ d.o.o. u sarajevu zajedno sa vernesom čauševićem. 

 

PVA_web_shot.jpg