MOST MIRA PUTUJUĆA IZLOŽBA

VRSTA \              Travelling Exhibition, Public Consultation

GODINA \             2015

LOKACIJA \    Prijedor Theatre, Banja Luka Staklenac Pavillion, Kevljani Village Hall, BiH

STATUS \         Exhibited, ongoing

projectvarchitecture su glavni arhitekt na kolaberativnom projektu Most Mira Omladinskog Centra u Prijedoru, BiH. Trenutno u fazi glavnog projekta, ovaj projekat pretvara privatnu porušenu kuću u aktivnu javnu destinaciju za umjetnost, za lokalnu omladinu i međunarodne volontere iz Most Mira umjetničke NVO organizacije. Kao dio procesa projektovanja PROJECT V su vodili kolaberativni dizajn i realizaciju interaktivne putujuće izložbe za javne rasprave. Osmišljen kao okvir za lokalne javne rasprave; fleksibilan lagani sistem metalni žica i izložbeni plakata u velikom formatu transformira izložbene prostorije u ambijent za rasprave i participativne razgovore o dizajnu. Sadržaj uključuje: istraživanja i skica sa lokalnih dizajn radionica, interaktivnu 3D slagalicu modele postojeće ruševine u 1:25 skali, blokovi za modeliranje i oglasna tabla sa mapom sela koja će biti dopunjena od strane lokalne zajednice i omladine. Izložba je otputovala na tri mjesta - Kevljani, Prijedor Pozorište i Muzički Pavilijon u Banja Luci, što nam je omogućilo da prikupimo lokalne doprinose i znanja, koja se takodjer shvataju kao sastavni dio procesa dizajna koji kontinuirano nadograđuje sadržaj izložbe i projekta.

SARADNICI  \  Tim Coles, Amanda Rashid (The Cass), Nadja Kunić, Nikolina Djenadija, Nikola Vojnovic (Banja Luka )

KLIJENT \  Most Mira 

FOTOGRAFIJE  \ Nikola Vojnovic, Kemal Pervanic, Nikolina Djenadija