hotel vista

VRSTA \     Arhitektura-Urbanizam, Konkurs

GODINA \    2012

LOKACIJA \    Kotor, Montenegro   

NAGRADE \     Nagrađeno, prva nagrada, izloženo

SARADNICI \      Vesna Bostandzic, Daniel Linham, Gary Poon, Vernes Causevic

AUTOR \  Urban Sense Consultant Architects

Smješten na rubu mora, između UNESCO zaštićenog ‘Starog Grada' Kotor i 28km duge Boka Kotorske uvale, ovaj prijedlog za hotel uspostavlja jedinstven odnos sa svojim okruženjem, koji je razvijen kroz detaljnu analizu specifičnosti lokacije i studiju pogleda prema moru i gradu. Odnos lokacije sa Starim Gradom, Planinskom pozadinom i sa Morskom uvalom je poboljšan putem pažljivog usklađivanja oblika zgrade, koji konvergiraju na recepciju dostupna automobilom, pješike i čamcem. Središnja osa predstavlja javnu ulicu koja vodi prema moru, koja je obložena s trgovinama, konferencijskom dvoranom i restoranom i pokrivena sa visečim bazenom i ribljim restoranom iznad, koji uokviraju ključne viste od okolnog kontekstu. Geometrija izgrađenog oblika sa centralne ose odgovara skali i orijentaciji okolnog grada, urbanoj morfologiji, novom pristupu sa čamcem i mostu prema parku, uz optimizaciju pogleda iz hotelski soba i dual aspekt apartmana. Rezultirajuća dinamična kompozicija je harmonična sinteza Grada, Planinske pozadine i Mora, koja reformalizuje inherentni identitet Kotora. 

KONSULTANTI \  Tim Bennett (Arup), Ashley Bateson (Hoare Lea)

VIZUALIZACIJE \  Atelier York

ORGANIZATORI \  Ministarstvo Održivog Razvoja i Turizma Crna Gora, sa privatnim investitorom